Vana hinnakiri

Kehtib alates 01.01.2013.*

Jooksva perioodi raamatupidamine toimub kalendrikuu algdokumentide** arvust sõltuva kuutasu*** eest – meil maksate vaid nende teenuste eest, mida reaalselt vajate. Kuutasu arvutamisel võetakse aluseks järgmised kliendi tellitud põhi- ja lisateenused:

 • iga algdokumendi käsitlemine (sisaldab käibemaksuarvestust ja KMD esitamist) – 0.90 eurot/tk
 • põhivarade amortisatsiooniarvestus – 0.90 eurot/tk
 • palga- ja puhkusearvestus (sisaldab maksuarvestust ja TSD esitamist) – 3 eurot/töötaja
 • töölähetuse aruande koostamine esitatud dokumentide ja informatsiooni alusel – 3 eurot/kord
 • laoarvestus – 0.50 eurot/artikkel
 • kliendi müügiarvete koostamine ja elektrooniline esitamine – 0.50 eurot/arve
 • algdokumentide sisestamine projektide, osakondade ja/või objektide lõikes – +10% baashinnast
 • finantsanalüüs – 30 eurot/kord
 • lisaaruanded – kokkuleppel
 • Statistikaameti aruannete koostamine ja esitamine – 5 eurot/kord
 • mitteresidentide deklaratsioonide koostamine ja esitamine – 5 eurot/kord
 • tegevusalapõhiste või kohalike maksude deklaratsioonide koostamine ja esitamine – 5 eurot/kord
 • muu raamatupidaja tunnitöö – 20 eurot/tund***

Eelneva perioodi raamatupidamise kontroll ja korrastamine; ka revisjoniteenused:

 • 0.90 eurot/algdokument** või
 • 20 eurot/tund****

Eelneva perioodi raamatupidamise korrastamiseks loeme kolme kalendrikuu ja sellest vanemate perioodide pidamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine ja äriregistrile esitamine on meie püsikliendile ilma lisatasuta. Püsikliendiks loeme kliente, kes on esitanud meile raamatupidamise algdokumente igakuiselt või sagedamini.

Eelneva perioodi raamatupidamise aastaaruande koostamine juhukliendile kliendi esitatud pearaamatu alusel:

 • sõltuvalt töömahust, 30 kuni 60 eurot.

Eelneva perioodi raamatupidamise aastaaruande koostamine algdokumentide alusel (kui klient pearaamatut ei esita) ja äriregistrile esitamine toimub eelneva perioodi raamatupidamise korrastamise teenusena.

Kliendi vajadustele vastava raamatupidamise sise-eeskirja koostamine:

 • 30 eurot/tk

Maksunõustamine:

 • 30 eurot/tund****

Kliendi esindamine maksuhalduriga suhtlemisel:

 • 30 eurot/tund****

* Toodud hinnad on ilma käibemaksuta. Kiirtöödele võidakse rakendada hinnalisa kuni 20%.

** Algdokumentideks loeme müügi- ja ostuarveid, sularaha liikumist tõendavaid dokumente (ostutšekid, müügitšekid) ning lepingud. Ostuarvete tasumist ja müügiarvete laekumist tõendavaid dokumente (nt kontoväljavõte ja kassaorderid) me käesoleva hinnakirja kontekstis algdokumentideks ei loe.

*** Kuutasu miinimumarve on 30 eurot kalendrikuu kohta. Kui kuu jooksul kasutatud teenuste maksumus jääb miinimumarvest väiksemaks, on väljastatava arve summaks miinimumarve summa 30 eurot. Kui kuu jooksul kasutatud teenuste maksumus ületab miinimumarvet, tasub klient kasutatud teenuste eest vastavalt hinnakirjale.

**** Ajatasu arvestatakse tellimuse kohta minimaalselt ühe tunni eest, seda ületavalt osalt poole tunni täpsusega.

Kõigi meie teenuste kohta saab lisainfot aadressil info@ariteenused.ee